Pomôžte propagovať nadáciu

Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach podporuje študentov, učiteľov VŠ a vzdelávacie a výskumné projekty v oblasti lekárskych a prírodných vied, humanitné a spoločenskovedné odbory.

Zakladatelia nadácie považujú vzdelanie, výskum a vedu za jeden z najvýznamnejších pilierov života našej spoločnosti, a preto za účelom podpory týchto cieľov bola nadácia aj zriadená.

Nadácia sa snaží o podporu takých ľudí, programov a projektov, ktorých cieľom je neustále zvyšovanie úrovne vedomostí a ďalšieho vzdelávania, nielen študentov, učiteľov, vedeckých pracovníkov a iných odborníkov, ale aj laickej verejnosti.

Pokiaľ sa stotožňujete so zámermi a cieľmi našej nadácie, podporte prosím povedomie o našej nadácii na svojich web stránkach.

Na svojej web stránke môžete umiestniť odkaz na web Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pomocou odkazu

Nadácia Univerzity P.J. Šafárika v KošiciachPodporte našu nadáciu, naša nadácia podporuje vzdelávanie, vedu a výskum.
ĎAKUJEME.