Spolupráca

Spoločné programy pre ČR a SR vyhlasované Vzdělávací nadaci Jana Husa Brno

Grant Husovy nadace je program rozvoja vyššieho vzdelávania v neaplikovaných spoločenskovedných a príbuzných odborov - Program pre Českou republiku a Slovenskú republiku (podpora slobodného bádania ako základ vzdelanosti). Viac informácii na web stránke: http://www.vnjh.cz/grant-husovy-nadace/vyhlaseni

Program Stipendium Husovy nadace – program podpory verejných vysokých škôl, ktorý má za cieľ podporiť slobodné a nerušené bádanie doktorandov, začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov a uľahčiť im vstup do pedagogického a vedeckého života. Viac informácii na web stránke: http://www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni

Cena IUS et SOCIETAS – súťaž je určená všetkým študentom schopným diskutovať o roli práva a justície v spoločnosti. Cena sa udeľuje za esej, obsahujúca najzaujímavejšie podnety, pohľady a otázky. O udelení Ceny rozhoduje porota, zložená zo zástupcov Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Vzdělávací nadace Jana Husa, Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Nejvyššího státního zástupce ČR a Veřejného ochránce práv. Viac informácii na web stránke: http://www.iusetsocietas.cz/

Program Francouzská letní univerzita - program pre Českou republiku a Slovenskou republiku, ktorej cieľom je podpora dlhodobej spolupráce francúzskych, českých a slovenských študentov a učiteľov filozofie, pričom sú vyberaní zvlášť schopní študenti a doktorandi, ktorí napísali nadpriemerne hodnotené seminárne a bakalárske práce. Uchádzači ďalej musia preukázať takú znalosť francúzskeho jazyka, aby boli schopní sa zapojiť do odbornej diskusie a pripraviť vlastný príspevok. Francouzskou letní univerzitu (do roku 2010 Letní univerzita francouzské filozofie), organizačne zaisťuje striedavo Vzdělávací nadace Jana Husa v České republike a Association Jan Hus vo Francúzsku. Viac informácii na web stránke: http://www.vnjh.cz/francouzska-letni-univerzita

Všetky potrebné informácie vrátane kontaktov sú uvedené na webových stránkach Vzdělávací nadace Jana Husa www.vnjh.czPodporte našu nadáciu, naša nadácia podporuje vzdelávanie, vedu a výskum.
ĎAKUJEME.