Venujte nadácii dar

VENUJTE Nadácii Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach akýkoľvek finančný dar, prispejete tým k zvýšeniu počtu podporovaných projektov, študentov, doktorandov a učiteľov VŠ

Majetok nadácie môžu tvoriť:

  • peňažné prostriedky,
  • cenné papiere,
  • iné majetkové práva,
  • majetkové hodnoty oceniteľné peniazmi.

č.ú: IBAN: SK41 7500 0000 0003 1302 2673 vedený v ČSOB, a.s. pobočka Košice.Podporte našu nadáciu, naša nadácia podporuje vzdelávanie, vedu a výskum.
ĎAKUJEME.